Τοπικοί Κανόνες

Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2023 09:50

Διαδικασία Εγκρίσεως Μακράς Παραμονής (LGT) για την περίοδο S24

Ο Ε.Ο.Σ.Π. ενημερώνει για τη νέα διαδικασία, που αφορά τη διαχείρηση αιτημάτων πτήσεων μακράς παραμονής στο έδαφος (LGT) με σκοπό τη δίκαιη κατανομή των χρονοθυρίδων σε όλους τους αερολιμένες.

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023 18:13

Διαδικασία διαχείρησης των της εντός της ημέρας αιτημάτων πτήσεων

Ο Ε.Ο.Σ.Π. ενημερώνει για τη νέα διαδικασία, που αφορά τη διαχείρηση των της εντός της ημέρας αιτημάτων πτήσεων.

Address

33 K.Papadimitriou str.
Markopoulo, 190 03
PO Box 186
Athens, Greece

Phone

Secretary:
+30 210 220 3500

Email

Chairman: chairman@hsca.gr
Accounting: accountant@hsca.gr
Legal Advisor: law@hsca.gr
Slot Fees : slotfees@hsca.gr
Slot Monitoring: monitoring@hsca.gr
Secretary: secretary@hsca.gr

Essential SSL