Γενική Αεροπορία

Ο Ε.Ο.Σ.Π ενημερώνει για την έκδοση ΝΟΤΑΜ που αφορά τη διαδικασία του Flight Plan Suspension στις IFR πτήσεις Γενικής Αεροπορίας

Mobirise

Εταιρείες Επίγειας Εξυπηρέτησης

Η διαχείρηση όλων των αιτημάτων που αφορούν πτήσεις Γεν. Αεροπορίας πρέπει να γίνεται μέσω εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εδάφους (GSP). Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους πρέπει να παρέχουν έγκαιρα τυχόν ενημερώσεις στα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε αυτά να αποτυπώνονται στον ιστότοπο της H.S.C.A.

Κανόνες Συντονισμού Πτήσεων Γενικής Αεροπορίας

Οι χρονοθυρίδες που αφορούν πτήσεις Γενικής Αεροπορίας θα εκχωρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Συντονισμού Πτήσεων Γενικής Αεροπορίας.

Mobirise
Διεύθυνση

Κων/νου Παπαδημητρίου 33,
Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Ταχ. Θυρίδα 186
190 03, Αθήνα

Τηλέφωνο

Γραμματεία :
+30 210 220 3500

Email

Πρόεδρος: chairman@hsca.gr
Λογιστήριο: accountant@hsca.gr
Νομική Σύμβουλος: law@hsca.gr
Τμήμα Τ.Σ.Π.Π.: slotfees@hsca.gr
Παρακολούθηση Χρόνων Χρήσης: monitoring@hsca.gr
Secretary: secretary@hsca.gr

Essential SSL