Η Ε.Α.Σ.Π.

Τέλη Συντονισμού
και Προγραμματισμού Πτήσεων

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΕ PDF

Γενικά


Σύμφωνα με τον Νόμο Ν.4233 / 2014, η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.) είναι Ανεξάρτητη Αρχή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με το άρθρο 6 του προαναφερθέντος νόμου, τα τέλη χρονοθυρίδων επιβάλλονται υπέρ της Ε.Α.Σ.Π. στο φορέα διαχείρησης ενός συντονισμένου ή με ευκολίες προγραμματισμού αερολιμένα, καθώς και στους αερομεταφορείς (ορισμοί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αριθ. 95/93 για κάθε προγραμματισμένη χρονοθυρίδα απογείωσης ή προσγείωσης που κατέχει ο αερομεταφορέας.


Τέλη Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων


Τα επιβαλλόμενα Τέλη Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων αντικατοπτρίζουν το λειτουργικό κόστος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Ε.Α.Σ.Π. Το ύψος του τέλους αυτού, καθορίζεται ετησίως με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Το ισχύον ύψος του τέλους ανέρχεται σε 1,6 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση ή προσγείωση σε συντονισμένα αεροδρόμια και σε 1,1 ευρώ για κάθε προγραμματισμένη απογείωση ή προσγείωση σε αεροδρόμια με ευκολίες προγραμματισμού.


Είσπραξη των Τ.Σ.Π.Π.


Για την είσπραξη των τελών χρήσης, η Ε.Α.Σ.Π. θα τιμολογεί κάθε φορέα διαχείρισης αερολιμένα και αερομεταφορέα τέσσερις (4) φορές κάθε χρόνο για τις ακόλουθες περιόδους:

1) Απο την 1η Ιανουαρίου μέχρι και το τελευταίο Σαββάτο του Μαρτίου (Χρέωση Χειμερινής Περιόδου)
2) Απο τη τελευταία Κυριακή του Μαρτίου έως και την 30η Ιουνίου (Χρέωση Θερινής Περιόδου)
3) Απο την 1η Ιουλίου μέχρι το τελευταίο Σάββατο του Οκτωβρίου (Χρέωση Θερινής Περιόδου)
4) Απο τη τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου (Χρέωση Χειμερινής Περιόδου)

Πληροφορίες χρέωσης


Όλες οι Αερογραμμές / φορείς διαχείρησης υποχρεούνται με δική τους ευθύνη να παρέχουν ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή και έγκαιρη τιμολόγηση. Για το λόγο αυτό, τυχόν αλλαγές που αφορούν την εταιρεία/φορέα ή τα στοιχεία επικοινωνίας θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτ. διεύθυνση slotfees@hsca.gr ούτως ώστε να ενημερώνεται το σχετικά τηρούμενο αρχείο επικοινωνίας.

Στοιχεία Τιμολόγησης

Εδώ μπορείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία τιμολόγησης της Εταιρίας σας.
Απαιτούνται 2-3 εργάσιμες ημέρες για την ενημέρωση αυτών των αλλαγών.