Η Ε.Α.Σ.Π.

Συνέδρια και Συναντήσεις

147ο Συνέδριο Συντονισμού IATA
Βαρκελώνη - Ισπανία

17 - 20 Νοεμβρίου 2020 
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Βαρκελώνης

Το Συνέδριο Συντονισμού (Slot Coordination Conference) είναι ένα "Συνέδριο εργασίας". Προσελκύοντας τακτικά περισσότερους από 1200 αντιπροσώπους, από περισσότερες από 230 αεροπορικές εταιρείες και εκπροσώπους άνω των 85 αεροδρομίων με διευκολύνσεις προγραμματισμού ή πλήρως συντονισμένους, το συνέδριο αυτό λαμβάνει χώρα δύο φορές το χρόνο και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της IATA.
Στα πλαίσια της διαδικασίας συντονισμού, στόχος αυτής της εθελοντικής συγκέντρωσης αεροπορικών εταιρειών (τόσο μελών όσο και μή μελών της IATA παγκοσμίως) είναι να προσφέρει ένα φόρουμ για την κατανομή των διαθέσιμων χρόνων χρήσης σε πλήρως συντονισμένους αερολιμένες (Επίπεδο 3) και για την επίτευξη συναίνεσης στα προγράμματα πτήσεων και τις αναγκαίες προσαρμογές με σκοπό τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς της χωρητικότητας των αερολιμένων (Επίπεδο 2). Ο στόχος του συνεδρίου είναι να αποκτήθουν οι χρονοθυρίδες που θα δώσουν στις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα πτήσεων για να προσφέρουν στους πελάτες τους.
Οι διαδικασίες λειτουργίας του συνεδρίου δημοσιεύονται στον Παγκόσμιο Οδηγό Συντονισμού (WΑSG)

Έναρξη Συνεδρίου σε