Διαδικτυακό Σύστημα Συντονισμού

Το Διαδικτυακό σύστημα συντονισμού (OCS) είναι ένα σύστημα που παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες του μια ολοκληρωμένη γκάμα εργαλείων για την αναζήτηση, ταξινόμηση, προβολή και λήψη πληροφοριών σχετικά με τις χρονοθυρίδες και τα προγράμματα τους σε μεγάλη ποικιλία μορφών. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν νέες χρονοθυρίδες ή να πραγματοποιήσουν αλλαγές στις ήδη εκχωρημένες χρονοθυρίδες τους, επεξεργάζοντας άμεσα τα αρχεία των προγραμμάτων τους απευθείας στη βάση δεδομένων του συστήματος. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή επικοινωνία μεταξύ των συντονιστών και των αεροπορικών εταιρειών, το OCS είναι ένα σύστημα σε πραγματικό χρόνο, σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι χρήστες θα λαμβάνουν πάντοτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και ανα πάσα στιγμή. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθέσιμη χωρητικότητα των αερολιμένων μπορούν να ζητηθούν για οποιοδήποτε από τα αεροδρόμια που είναι διαθέσιμα μέσω του OCS (επίσης και για μη εγγεγραμμένους χρήστες). Μέχρι σήμερα περισσότερα από 100 αεροδρόμια παγκοσμίως είναι προσβάσιμα για υπηρεσίες διαδικτυακού συντονισμού.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν περιορισμοί και τοπικοί κανόνες, καθώς και τοπικές διαδικασίες που ενδέχεται να εμποδίσουν το OCS να επεξεργαστεί κάποιο αίτημα.

Το OCS θα επεξεργάζεται μόνο αιτήματα και αλλαγές σε μορφή turnaround (δεν ισχύει για τους αερομεταφορείς που έχουν τη βάση τους στο αεροδρόμιο του αιτήματος).

Πληροφορίες για το Helpdesk

Παρακαλούμε πρώτα να επισκεφτείτε το σύνδεσμο Συχνές Ερωτήσεις και το Online Help System στην ιστοσελίδα του OCS
Για βοήθεια επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση help@online-coordination.com κατά τις ώρες γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου.