Βιβλιοθήκη Εντύπων

ΈντυποΕίδοςΈναρξη Ισχύος
IATA SSIMΔιεθνές πρότυπο2019-03-01
IATA W.A.S.G. + WASG-annex-12.1Διεθνές πρότυπο2020-06-01
Κανονισμός  (ECC) Nº 95/93 Ευρωπαϊκός Νόμος1993-01-22
Κανονισμός (EC) Nº 894/2002Ευρωπαϊκός Νόμος2002-05-27
Κανονισμός (EC) Nº 1554/2003Ευρωπαϊκός Νόμος2003-07-22
Κανονισμός (EC) Nº 793/2004Ευρωπαϊκός Νόμος2014-04-21
Κανονισμός (EC) Nº 545/2009Ευρωπαϊκός Νόμος2009-06-18
Κανονισμός EC Nº 2019/618Ευρωπαϊκός Νόμος2019-04-15
Κανονισμός (EC) Nº295/2012Ευρωπαϊκός Νόμος2012-03-03
Ν.4233/2014Εθνικός Νόμος2014-01-29
G.G. B355/2015
Εθνικός Νόμος2015-03-13
Κανόνες και Οδηγίες για τη Γεν. ΑεροπορίαΈγγραφο Ε.Α.Σ.Π.2020-05-29