create a site

Καλώς ήλθατε στη νέα Ιστοσελίδα της Ε.Α.Σ.Π.

Ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση Παραμέτρων Συντονισμού
JMK, CFU

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 15:45

Ακολούθως της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Συντονισμού η οποία έλαβε χώρα στις 12 Δεκεμβρίου 2019, οι πάράμετροι συντονισμού για τους αερολιμένες 
Μύκονος - LGMK/JMK
Κέρκυρα - LGKR/CFU
επικαιροποιήθηκαν για το διάστημα απο 1ης Ιουλίου 2020 εως το τέλος της Θερινής περιόδου 2020.

Χρονοθυρίδες της Thomas Cook στους Ελληνικούς Αερολιμένες 

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 15:50

Η Ε.Α.Σ.Π. ανακοινώνει ότι ως αποτέλεσμα της πτώχευσης της Thomas Cook UK (MT / TCX), μέρος των χρονοθυρίδων της θα μεταφερθεί στην JET2.com, σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 ,b,iii του ΕΚ 95/93 , όπως τροποποιήθηκε με τον ΕΚ 793/2004.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των διαθέσιμων χρόνων θα επιστραφεί στο κοινό σύστημα διαχείρησης και θα ανακατανεμηθεί με βάση τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οδηγού Συντονισμού (W.S.G.)

Καθήλωση στο έδαφος του Β737-MAX

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 05:12

Η Ε.Α.Σ.Π., κατανοώντας τα προβλήματα που δημιούργησε η καθήλωση στο έδαφος των 737-MAX και σε εφαρμογή του ΕΚ 95/93 (793/2004) Άρ. 10.4a, ανακοινώνει οτι η καθήλωση αυτή θα θεωρηθεί ως λόγος ανωτέρας βίας, εφαρμόζοντας τις ανάλογες ενέργειες.

Διορισμός Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.)

Friday, 17 May 2019 17:17

Γνωστοποιείται οτι απο τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Mεταφορών με αρ. ΦΕΚ ΥΟΔΔ 794/31-12-2018, διορίζεται ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.) ο Κος Κλωσίδης Κωvσταντίνος.

Η Ε.Α.Σ.Π.

Η Ε.Α.Σ.Π. είναι Ανεξάρτητη Αρχή (Ν.Π.Ι.Δ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε με τον Ν. 3534 (ΦΕΚ40Α-2007) στις 23 Φεβρουαρίου 2007. Διοικείται απο Διοικητικό Συμβούλιο, διοριζόμενο άμεσα από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η χρηματοδότηση της είναι ανεξάρτητη, μέσω της επιβολής τέλους χρήσης υπέρ της Ε.Α.Σ.Π. στους διαχειριστές των συντονισμένων ή με ευκολίες προγραμματισμού αεροδρομίου καθώς και στους αερομεταφορείς για κάθε χρονοθυρίδα απογείωσης ή προσγείωσης που κατέχει ο αερομεταφορέας.

Η αποστολή της Ε.Α.Σ.Π., σύμφωνα με τον κανονισμό 95/93 της ΕΕ της 18ης Ιανουαρίου 1993 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τους διεθνείς και τοπικούς κανόνες είναι η παροχή επαγγελματικής, ουδέτερης, διαφανούς και αμερόληπτης υπηρεσίας στον κλάδο των αερομεταφορών, βελτιώνοντας συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών, βελτιστοποιώντας τη χρήση της χωρητικότητας στα συμφορημένα ελληνικά αεροδρόμια. Η Ε.Α.Σ.Π. είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής χρήσης των χρονοθυρίδων που παρέχονται στις αεροπορικές εταιρείες σε συνεργασία με τα αεροδρόμια και τις αρχές αεροναυτιλίας.

Η επίσημη έδρα της Ε.Α.Σ.Π. βρίσκεται στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας με σκοπό την πρόσβαση στο μεγαλύτερο αερολιμένα της Ελλάδας και σημαντικό βαλκανικό κόμβο αλλά και τα επιχειρησιακά κέντρα των αεροπορικών εταιρειών και αντιπροσώπων που βρίσκονται στην περιοχή.

Το επιχειρησιακό κέντρο της Ε.Α.Σ.Π. βρίσκεται στο Μαρκόπουλο Αττικής, σε σύγχρονες και κορυφαίας υποδομής εγκαταστάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τσουκαλάς Δημήτριος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Οικονομολόγος

Κλωσίδης Κων/νος

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Συνταξιούχος
Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Στάμπολα Αικατερίνη

Μέλος Δ.Σ.

Δικηγόρος

Τσιώνης Αθανάσιος

Μέλος Δ.Σ.

Μηχανολόγος - Μηχανικός

Αργύρης Ιωάννης

Μέλος Δ.Σ.

Απόστρατος Αξιωματικός Πολ. Αεροπορίας

Που είμαστε